Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ενημερώνουμε τους επενδυτικούς φορείς ότι άνοιξε η Τέταρτη (4η) προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» καθώς και η Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ¨Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων¨ και δύνανται υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τα αιτήματα υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων, στο εν λόγω καθεστώς.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Πέμπτη 21 Μαΐου 2020. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

Ο Ν.4399/2016 απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση.

Στις μορφές ενίσχυσης περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και η φορολογική απαλλαγή.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn