Μέχρι 5 Ιουνίου για αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης

//Μέχρι 5 Ιουνίου για αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης

Μέχρι 5 Ιουνίου για αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης

Επιπλέον περιθώριο, μέχρι τις 5 Ιουνίου, δίνεται στην καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες.

Επομένως, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στα σχέδια βελτίωσης ορίζεται ως ακολούθως:

α) του πρώτου σταδίου της αίτησης, ορίζεται η 05/06/2018.

β) αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.

γ) του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 05/07/2018.

δ) του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/07/2018.

2018-05-18T14:13:56+00:00 18/05/2018|Ανακοινώσεις|