Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης στο CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα

//Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης στο CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης στο CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα

Ανακοινώνεται από την ΟΤΔ Πάρνωνα, Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2,ότι παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης για Ιδιωτικά Έργα μέχρι την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019, και ώρα 15.00

2019-06-24T15:31:29+00:00 24/06/2019|Ανακοινώσεις|