Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης στο CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα

Ανακοινώνεται από την ΟΤΔ Πάρνωνα, Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2,ότι παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης για Ιδιωτικά Έργα μέχρι την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019, και ώρα 15.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn