Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης στο CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

Ανακοινώνεται από την ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ, Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου (Μέτρο 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020),ότι παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης για Ιδιωτικά Έργα μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 15.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn