Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης στο CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

//Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης στο CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης στο CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

Ανακοινώνεται από την ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ, Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου (Μέτρο 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020),ότι παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης για Ιδιωτικά Έργα μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 15.00

2019-06-24T15:27:14+00:00 24/06/2019|Ανακοινώσεις|