Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

//Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Παράταση  έως την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00 της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

2019-05-09T11:46:40+00:00 09/05/2019|Ανακοινώσεις|