Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 από την ΑΝΒΟΠΕ

//Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 από την ΑΝΒΟΠΕ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 από την ΑΝΒΟΠΕ

Η Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΔΠ) CLLD/ LEADER με την υπ. αρ. 04/2018 απόφασή της παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για το σύνολο των προκηρυσσόμενων δράσεών της :19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 19.2.4.6 και 19.2.5. και ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων την 17η Σεπτεμβρίου 2018, (αντί της αρχικής 10-7-2018).

2018-06-26T14:34:43+00:00 26/06/2018|Ανακοινώσεις|