1η Προκήρυξη για πράξεις Δημόσιου Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

///1η Προκήρυξη για πράξεις Δημόσιου Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

1η Προκήρυξη για πράξεις Δημόσιου Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/21-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» και αναμορφώθηκε σύμφωνα με το αριθμ. 1802/15-6-2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 περί «αποδοχής αναμορφωμένης πρότασης τοπικού προγράμματος,

Κ Α Λ Ε Ι

τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • ΟΤΑ Α & Β΄ βαθμού και φορείς τους
  • Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
  • Ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που αιτούνται μετεγκατάσταση

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα), του Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:02-05-2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  10-07-2018

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος/οι είναι η Λιάκου Ευανθία, ο Παπαδημητρίου Αντώνιος, και ο Κωστούρος Γεώργιος (τηλέφωνα 27960-22051 και 52,  Fax: 27960-22050, e-mail: info@anvope.gr).

Αναλυτικά η προκήρυξη και ο πινακας περιεχομένων στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.anvope.gr/node/26

2018-05-25T10:56:52+00:00 25/05/2018|Ενεργά|