11 νέα προγράμματα για 88.500 ανέργους

//11 νέα προγράμματα για 88.500 ανέργους

11 νέα προγράμματα για 88.500 ανέργους

Tον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας για την προκήρυξη μέχρι το α’ τρίμηνο του 2019 συνολικά 11 νέων προγραμμάτων προϋπολογισμού 632.500.000 ευρώ, που θα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους, παρουσίασαν η αρμόδια υπουργός Έφη Αχτσιόγλου και ο υφυπουργός Εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος. Τα τρία από αυτά τα προγράμματα θα ξεκινήσουν άμεσα, με το πρώτο να προκηρύσσεται εντός του Οκτωβρίου.

Η πρώτη μεγάλη ομάδα ωφελούμενων είναι 10.000 νέοι επιστήμονες που θα εργαστούν σε δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας. Το πρόγραμμα επιδοτεί με έως και 800 ευρώ το 50% του συνολικού εργατικού κόστους για θέσεις πλήρους εργασίας.

Παρουσιάζοντας τα προγράμματα σε συνέντευξη Τύπου η υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «το πρόγραμμα αυτό στοχεύει σε απολαβές για τους εργαζόμενους πολύ μεγαλύτερες από αυτές του σημερινού κατώτατου μισθού, καθώς με την επιδότηση που διασφαλίζουμε μια επιχείρηση θα είναι σε θέση να καταβάλει μισθό της τάξης των 1.600 ευρώ σε ένα νέο εργαζόμενο».

Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ και η επιδότηση θα διαρκεί 12 μήνες. Εντάσσοντας νέους επιστήμονες σε δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους, η δράση αποτελεί και ένα βήμα προς τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Σκοπός του προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες έως 39 ετών, θα είναι η επιδότηση θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) αλλά και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας σύμφωνα με τον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό. Η κατεύθυνση των άνεργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης στους κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητα των επιχειρήσεων και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτή στην ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία. Η επιδότηση θα είναι 12μήνη, θα καλύπτει μέχρι το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται:

  1. έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1.600 ευρώ).
  2. έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1.400 ευρώ).
  3. έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1.200 ευρώ).

Τα υπόλοιπα προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

Πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Ωφελούμενοι: 5.500 – Προϋπολογισμός: 90.000.000 ευρώ

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικία σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας, την άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο και  την θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελούμενων ορίζονται για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ και για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ. Για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε ΤΠΕ νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης 24-29

Ωφελούμενοι: 3.000 – Προγραμματισμός: Τέλη 2018

Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού.

Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε ανέργους ηλικίας 18-29 (κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση), στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης, κυκλική οικονομία

Ωφελούμενοι: 10.0000 – Προγραμματισμός: Αρχές 2019

Η δράση αφορά άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος είναι η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης, η ενίσχυση της κλαδικής διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας – γέφυρες ανάμεσα σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός με την αγροδιατροφή.

Στοχευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29)

Ωφελούμενοι: 3.000 – Προγραμματισμός: τέλη 2018

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών και έχει ως στόχο να δημιουργήσει νέες επαγγελματικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1398881/efi-axtsioglou-11-nea-programmata-gia-88500-anergous

2018-10-18T10:15:31+00:00 18/10/2018|Ανακοινώσεις|