Διαγωνισμοί Προμηθειών Δημοσίου

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί διεξάγονται με σκοπό την πραγματοποίηση αγορών από διάφορους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, Νοσοκομεία, ΕΛΑΣ, ΓΕΣ, Πυροσβεστικό σώμα κτλ), τοπικές αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες) και ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ), σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Οι αγορές αυτές αφορούν σε αγαθά, έργα και υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία των προαναφερθέντων φορέων.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» αναλαμβάνει  εξ’ ολοκλήρου την σύνταξη του φακέλου προσφορών για την υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn