Διαχείριση προγραμμάτων

/Διαχείριση προγραμμάτων
Διαχείριση προγραμμάτων 2018-03-22T17:41:12+00:00

Αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση των προγραμμάτων και εξασφαλίζουμε ότι η επιχείρηση θα ολοκληρώσει με επιτυχία τα επενδυτικά της σχέδια.

  • Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την βέλτιστη αξιοποίηση κάθε προγράμματος.
  • Σύνταξη τεχνοοικονομική μελέτης για την υπαγωγή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.
  • Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών, ετοιμασία και υποβολή επενδυτικού φακέλου.
  • Υποστήριξη της επένδυσης σε όλα τα στάδια.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση μέχρι την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Επιτόπια παρουσία στους ελέγχους των διαχειριστικών φορέων.