Επιχορηγούμενα προγράμματα

Η πολυετής εμπειρία μας στηρίζει το επιχειρηματικό σας όραμα

  • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα   προγράμματα
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
  • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας
  • Διοίκηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn