Επιχορηγούμενα προγράμματα

/Επιχορηγούμενα προγράμματα
Επιχορηγούμενα προγράμματα 2018-03-22T17:45:29+00:00

Η πολυετής εμπειρία μας στηρίζει το επιχειρηματικό σας όραμα

  • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα   προγράμματα
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
  • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας
  • Διοίκηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων