Επιχειρηματικά σχέδια

Το επιχειρηματικό σχέδιο βοηθάει την επιχείρηση να κατανοήσει και να αναλύσει τον ανταγωνισμό και το περιβάλλον στο οποίο ενεργεί, να σχεδιάσει τους στόχους και τις λειτουργίες που απαιτούνται για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της.

Με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο επιχειρηματίας θα είναι σε θέση να απαντήσει τις 3 θεμελιώδεις ερωτήσεις που αφορούν την δράση μιας επιχείρησης:

  • Πού βρισκόμαστε την παρούσα στιγμή;
  • Πού θέλουμε να βρεθούμε;
  • Πώς θα κατορθώσουμε να βρεθούμε εκεί;

Το business plan είναι απαραίτητο σε επιχειρήσεις που θέλουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών και χρηματοδοτήσεων είτε μέσω δανείων είτε μέσω επιδοτήσεων από Εθνικούς πόρους η την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» αναλαμβάνει  εξ’ ολοκλήρου την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου και στρατηγικής πάσης φύσεως για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου και μεγέθους.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn